יעוץ נוירולוגי מרחוק דרך וידיאו (TELEMEDICINE) עם פרופ' ערמון

דף הסבר והסכמה 

אני שמח להציע שרותי יעוץ נוירולוגי באמצעות שיחת וידיאו (TELEMEDICINE) או רפואה מרחוק.
אסקור בקצרה את יתרונותיה ומגבלותיה של הרפואה מרחוק.
היתרונות הבולטים – זמינות, נוחות של בית, לא צריך לבזבז זמן על נסיעות או על חיפ וש חניה. רבים
מורגלים לשוחח בוידאו עם חבריהם. התחושה ברפואה מרחוק קרובה מאד לזאת של ביקור בית.
חסרונות – צריך להרגיש בנוח עם המדיום ולדעת לתפעל אותו – שיחת פנים אל פנים, אך דרך מסך מחשב;
צריך מחשב מתאים – מחשב עם מצלמה ומיקרופון ; יש מגבלה על היקף הבדיקה הנוירולוגית שניתן לבצע
דרך המסך, אף כי לעתים ניתן להיעזר במלווה או בן משפחה שנמצא ליד המטופל; מחלות שמחייבות בדיקה
נוירולוגית מפורטת לרוב לא תהיינה מתאימות לביקור דרך וידיאו. לבסוף – העברת מסרים מורכבים דרך
וידיאו איננה תמיד הולמת את צרכי המטופל. זה נתון לשיקול הרופא, בהתחשב באלטרנטיבות הקיימות.
יש להביא בחשבון שאבטחת מידע בשיחה דרך וידיאו וברפואה מרחוק בכלל פחותה מאשר במפגש פנים אל
פנים, כי המחשב של המטופל, לעתים של המטפל, והנתב )ROUTER )של שניהם לרוב אינם מאובטחים
ברמת אבטחת המידע של בית חולים או של מפגש פנים אל פנים.
יש אנשים ומצבים שרפואה מרחוק תתאים להם, ויש אנשים שלא. יש אנשים שיז דקקו למלווה לביקור
באמצעות וידיאו, כפי שהדבר לכל ביקור רופא. רוב אלו הנעזרים ברפואה מרחוק סוברים שהיתרונות
עולים על החסרונות, ושביעות הרצון של מטפלים ומטופלים גבוהה.

אם זה מתאים – אז צריך להיערך בהתאם:

1 .צריך להוריד למחשב את התוכנה החינמית ZOOM .אין צורך להירשם אם אין בכוונת כם ליזום
שיחות, אלא רק להצטרף לשיחות.

2 .לקראת הפגישה אשלח מייל עם הלינק לשיחה ב- ZOOM .לוחצים על הלינק ומתחברים. לשם כך
נצטרך את הדוא"ל אליו תהיה לכם גישה.

3 .תצטרכ ו לדעת לתפעל את התוכנה, למשל – כיצד מדליקים ומכבים את הוידאו ואת המיקרופון. אם
מתקשים בעצמכם – יהיה צורך באדם שמסוגל לעשות זאת.

4 .קביעת תור לביקור ברפואה מרחוק תעשה ישירות על ידי באמצעות דוא"ל ייעודי למטופלי:
com.gmail@NeuroForU , על ידי המזכירה, או דרך האתר )בהקמה(.

5 .א. אפשר לסרוק ולשלוח מראש בדוא"ל תוצאות בדיקות מעבדה ופענוחי בדיקות שנוגעות לביקור.
ב. צריך להעביר אלי פיזית, מבעוד מועד, דיסקים עם דימות.

6 .ביקור ב- TELEMEDICINE נעשה בתשלום, ככל ביקור אחר. יש להסדיר את התשלום לפני
קביעת התור לביקור. פרטים יועברו בנפרד.

הבהרות נוספות :

1 .אינני רשאי לתת שירותים פרטיים למי שטיפלתי במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( בששת
החודשים שקדמו לביקור הפרטי.

2 .תקשור ת אלקטרוני ת בין ביקורים תוגבל לרוב לנושאים מנהלתיים או טכניים, ולא לנושאים
רפואיים.

3 .אין לפנות בדוא"ל בנושאים רפואיים דחופים.

4 .דיון בתוצאות בדיקות יתבצע במסגרת בקור מעקב.
אם הדבר מתאים — נשמח לעמוד לשרותכם.

בברכת בריאות,
פרופ' כרמל ערמון

אנא אשרו בחתימתכם את הבנתכם והסכמתכם לכתוב לעיל, והעבירו אלי את הטופס החתום.
מבין/מבינה ומאשר/ת את הסכמתי:

אם משהו עזר לכם בהבנת הכתוב אנא ציינו זאת כאן:

    חתימה

    דוא"ל לקביעת תור והעברת הטופס החתום ומסמכים אחרים: NeuroForU@gmail.com