ירידה בזיכרון או שינויי התנהגות (כולל MCI, MBI, דמנציה, ומחלת אלצהיימר)

אנשים רבים חווים ירידות קלות ביכולותיהם הגופניות והחשיבתיות במהלך חייהם, בכלל זה שנויים לרעה בזיכרון, מצב רוח, והתייחסות לסביבתם הקרובה. לא כל שנוי הוא תוצאה בלתי נמנעת של "הגיל" ולא כל שנוי הוא עדות למחלה קשה. כדאי להיבדק כדי לגלות אם השנויים נובעים ממחלה של המוח או ממחלה של הגוף שמשפיעה לרעה על המוח. בחלק גדול מן המקרים יש אפשרות לזהות גורם שניתן לסלק, ועל ידי כך להביא לשפור או החלמה. באחרים יש ערך לאבחנה ברורה לשם הבנת התהליך, כדי לאפשר טיפול והכוונה  במטרה למקסם יכולות.

פרופ' ערמון מנהל את מרפאת הזיכרון והקוגניציה (יכולות חשיבה) במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) מאז 2015. בפגישתך הראשונה איתו, בת שעה, פרופ' ערמון ישמע אודות הקשיים בתחום הזיכרון והחשיבה איתם אתם ומשפחתכם מתמודדים, יכיר את הרקע  האישי והרפואי שלך, ויבדוק את יכולותיך במספר משימות חשיבה וזיכרון. בהתאם לתוצאות תקבעו ביחד תוכנית לברר את סיבת הקשיים, שלרוב תכלול סדרת בדיקות. בפגישה נוספת תעברו על תוצאות הבדיקות כדי להגיע לאבחנה, להבין את משמעותה, ולפתח תוכנית טיפולית.

כדאי להגיע  עם בן משפחה בריא, כדי לספק מבט נוסף על הקשיים, וכדי לסייע בהבנת הנאמר ובבצוע ההמלצות.

מאמר נבחר:

Effects of a Combined Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and Cognitive Training Intervention in Patients With Alzheimer's Disease.

Sabbagh M, Sadowsky C, Tousi BAgronin MEAlva G, Armon C, Bernick C, Keegan AP, Karantzoulis S, Baror E, Ploznik M, Pascual-Leone A.

Alzheimers Dement. 2020 Apr;16:641-650

שאלות ותשובות נפוצות

אנו חושדים  ב"ירידה קוגניטיבית קלה" (Mild Cognitive Impairment — MCI) כאשר אדם מתקשה לעשות את אשר נוהג לעשות זה שנים עקב שנוי ביכולות החשיבה. מדובר בפגיעה באחת או יותר מן היכולות: ריכוז, זיכרון, שפה, התמצאות במרחב, או תכנון. ירידה בזיכרון היא לרוב הראשונה שמביאה את הקושי לתשומת הלב.

כדאי ללכת להיבדק כי במקרים רבים ניתן למצוא גורם הפיך לירידה, ועדיף מוקדם על מאוחר. לעתים הירידה הקלה מבשרת אפשרות להחמרה בעתיד, עד כדי התפתחות דמנציה. במקרים אלה כדאי לעשות כל הניתן כדי לחזק את בריאות המוח ואת אורחות החיים הטובות, כדי לא להאיץ את התהליך.

מחלת אלצהיימר היא המחלה השכיחה ביותר לירידה ביכולות חשיבתיות שפוגעות ביכולתו של אדם לעשות את אשר נהג לעשות בעבר, או רוצה לעשות בהווה. היא הגורם השכיח ביותר לדמנציה. לרוב היא מתבטאת בפגיעה הדרגתית בזיכרון, ביכולת פענוח שפה ושימוש מושכל בשפה, וביכולת תכנון והתמצאות במרחב.

אם אתם חושבים שאתם או מישהו בסביבתכם פתח את המחלה, כדאי ללכת להיבדק כדי לוודא שאין סיבה אחרת לקשיים. גם אם אכן מדובר במחלת אלצהיימר חשוב לאבחן אותה מוקדם ככל האפשר, אם אפשר בטרם פגעה באופן חמור ביכולות של האדם.

המטרות הן לנסות לסלק גורמים שיכולים להאיץ את מהלכה, לתת טיפולים שמאפשרים לחלק מן החולים לשמור או לשפר יכולות לפרק זמן, ולתת אפשרות לאדם ולמשפחתו להתארגן לקראת הבאות.

דמנציה היא שם כולל לכל המחלות שפוגעות ביכולות חשיבה, אישיות או מצב רוח, כתוצאה מתהליך של הרס רשתות-העל של תאי מוח. הפגיעה צריכה להיות מספיק חמורה, כדי שתמנע מן האדם לעשות את אשר נהג לעשות בעבר, או צריך לעשות בהווה. הביטוי אצל חולה נתון תלוי ברשתות הנפגעות.

מחלת אלצהיימר היא הסוג השכיח ביותר של דמנציה. הביטוי "אלצהיימר" מתייחס גם לתהליך הביולוגי וגם לביטוי הקליני שלו. לרוב התהליך הביולוגי פועל שנים רבות לפני הביטוי הקליני. עובדה זאת נותנת תקווה שגלוי מוקדם יאפשר לנקוט צעדים להאטת המחלה, כאשר היא בשלביה המוקדמים.

 אם אתם חושבים שאתם או מישהו בסביבתכם פתח קשיי זיכרון, כדאי ללכת להיבדק כדי לברר מה הסיבה לקשיים. לעתים מדובר בסיבות שניתן לתקן, וסילוקן יביא להחלמה מלאה.

גם אם אכן מדובר בתחילתה של דמנציה, כגון מחלת אלצהיימר – חשוב לאבחן אותה מוקדם ככל האפשר, אם אפשר בטרם פגעה באופן חמור ביכולות של האדם.

המטרות הן לנסות לסלק גורמים שיכולים להאיץ את מהלכה, לתת טיפולים שמאפשרים לחלק מן החולים לשמור או לשפר יכולות לפרק זמן, ולתת אפשרות לאדם ולמשפחתו להתארגן לקראת הבאות.

אנו שמים לב לשנוי התנהגותי, אם אדם משתנה לרעה באופיו או בהתנהגותו בהשוואה למה שהיה בעבר.  תכונות אופי שהיו "מוזרות" או "מעצבנות" בעבר מחמירות ל"מטרידות" או "מפריעות." הדבר יכול להתבטא בהתכנסות לתוך עצמו, שיראה כדיכאון, או באובדן יוזמה. לחליפין, אדם נעים הליכות ומנומס יכול להפוך לקצר רוח, רגזן ובוטה. אדם שהיה אוהב ודואג לסובבים אותו הופך אדיש, לא אכפתי, ולעתים מתריס.

בהתחלה השינויי יכול להיות קל ולכן מכונה "שינוי התנהגותי קל"(Mild Behavioral Impairment — MBI).

כדאי ללכת להיבדק, או לעודד את קרובך ללכת להיבדק, כי במקרים רבים ניתן למצוא גורם הפיך לשינוי, ועדיף מוקדם על מאוחר. לעתים השינוי הקל מבשר אפשרות להחמרה בעתיד, עד כדי התפתחות דמנציה שמתבטאת בהפרעה בהתנהגות ובשיקול הדעת, ורק בהמשך בזיכרון. במקרים אלה מוטב לדעת על כך מראש, כי תובנות מוקדמות של הנפגע ומשפחתו חוסכות הרבה כאב לב, כאשר מבינים שתהליך שמעבר לשליטתו הישירה משפיע על השנוי לרעה שמתחולל. כמוכן, כדאי לעשות כל הניתן כדי לחזק את בריאות המוח ואת אורחות החיים הטובות, כדי לא להאיץ את התהליך.

דמנציה היא מחלה של המוח, (הרס רשתות-העל של תאי המוח) שמתבטאת בירידה ביכולות חשיבתיות שמונעת מן האדם לעשות את אשר נהג לעשות בעבר, או רוצה לעשות בהווה.

הגורמים לדמנציה פועלים על ידי הרס רשתות-העל של תאי המוח, והביטוי אצל חולה נתון תלוי ברשתות הנפגעות. הגורם השכיח ביותר לדמנציה היא מחלת אלצהיימר.

רוב הדמנציות מתבטאות בפגיעה הדרגתית בזיכרון, ביכולת פענוח שפה ושימוש מושכל בשפה, וביכולת תכנון והתמצאות במרחב, אך ישנן גם דמנציות עם איפיונים אחרים.

קיימת דמנציה שמתבטאת בשנויי באופיו של הנפגע, או במצב רוחו, או במרצו או בהתיחסותו הנאותה אל הזולת שנים רבות לפני הופעת הממצאים האופיניים לדמנציות האחרות, כגון פגיעה בזיכרון. השם של הדמנציה הזאת היא דמנציה פרונטו-טמפוראלית.

אם חשתם, אצלכם או אצל קרוב לכם, שנויים לרעה ביכולות חשיבתיות, מצב רוח או אישיות – כדאי ללכת להיבדק כדי לברר מה עומד מאחריהם, אם יש דברים שניתנים להיפוך ושיפור, וכיצד לנהוג כדי לא לגרום להאצת פגיעתו של התהליך.