אין צורך לחכות בתור

קבעו פגישה און ליין

שירות הנדרש*
מייל *

צרו קשר

"ביקורי בית" (רפואה מרחוק) באמצעות וידיאו

ימי ראשון 16:00-21:00
או בתאום מיוחד

לדף מידע אודות ביקור נוירולוגי באמצעות וידיאו