פרופ' כרמל ערמון

פרופ' כרמל ערמון הוא בוגר בית הספר לרפואה של הטכניון, חיפה. הוא התמחה בנוירולוגיה בארצות הברית ב-Mayo Clinic, ועשה התמחויות-על בנוירואפידמיולוגיה ב-Mayo Clinic ובנוירופיזיולוגיה קלינית במרכז הרפואי של אוניברסיטת Duke .

פרופ' ערמון עבד למעלה מעשרים שנה כנוירולוג מומחה בארצות הברית, ושב ארצה בשנת 2013 כדי לנהל את המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

פרופ' ערמון בעל תואר מומחה לנוירולוגיה בישראל ובארצות הברית, ובעל תעודות מומחיות-על מטעם ה- American Board of Psychiatry and Neurology  בתחומים הבאים:

Clinical Neurophysiology, Vascular Neurology, Sleep Medicine, Neuromuscular Medicine, and Epilepsy .

הוא נושא גם תעודה של מומחיות-על בדימות נוירולוגית (Neuroimaging)  מן ה- United Council for Neurologic Subspecialties (USA)

פרופ' ערמון חבר בסגל ההוראה של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב בדרגת פרופסור חבר קליני.
בארצות הברית היה פרופסור מן המניין לנוירולוגיה 

ב- Loma Linda University School of Medicine
וב-Tufts University School of Medicine.