בריא או חולה? הסבר הממצאים שלי במילים פשוטות.

לפעמים יוצאים מביקור או מאשפוז נוירולוגי, ולא מבינים מה בדיוק קורה, או מה הקשר בין הממצאים במוח למה שאתם מרגישים. קורה לעתים שישנו פער בין קיומה של מחלה או תחושה של מחלה, לבין מילות הפענוח של ממצאי הדימות, תוך שימוש במילים כגון "לא ספציפי" או "אין שנוי חד," או "בגדר הנורמה." זה משאיר את החולים עם תחושה של אי בהירות, לעתים גם של מבוכה.

פרופ' ערמון נוהג להסתכל על הדימות של מטופליו במו עיניו, ומשתדל להסביר את מה שרואה במושגים שווים לכל נפש. ככל מי שמסתכל על דימות פעם שניה – לרוב הוא מסכים עם הפענוח הראשוני, אך לעתים תכופות יש לו מה להוסיף, כדי להבהיר את הקשר בין מצב המטופל לממצאי הדימות.

לפרופ' ערמון יש תעודת מומחיות-על בדימות נוירולוגית (Neuroimaging) מן ה-

 United Council for Neurologic Subspecialties (USA),  והוא חבר ועדת הבחינות לנושא דימות המוח.

לביקורכם עם פרופ' ערמון תתבקשו להביא את סכום הביקור הנוירולוגי או האשפוז הנוירולוגי האחרון וכל הדיסקים של הדימות הנוגעים למצבכם הנוירולוגי, יחד עם הפיענוחים המקוריים. כן יעזור אם תנסחו מראש את שאלותיכם – מה רוצים להבין בביקור, כדי שנוודא שענינו עליהן. פרופ' ערמון יעבור על כל החומר וישתדל לענות על שאלותיכם "בלשון בני אדם."

אם תתעוררנה שאלות בעקבות המעבר על החומר והדימות, יתכן שימליץ על בדיקות נוספות וביקור נוסף כדי לנסות לענות עליהן, כדי להבין את מצבכם ככל שניתן.

שאלות ותשובות נפוצות

לעתים משתחררים מאשפוז נוירולוגי עם הרגשת הצפה, עקב השנויים הנוירולוגים שחוויתם וכמות המידע שקבלתם. לעתים קשה להבין מה הקשר בין ממצאי הדימות לבין מה שחוויתם.

אם זאת תחושתכם, ואתם מבקשים הזדמנות להבין יותר טוב את אשר קרה באשפוז ואת מצבכם הנוכחי – פרופ' ערמון יוכל לשמוע את שחוויתם, לעבור אתכם  בנחת על מהלך אשפוזכם, בכלל זאת הדימות מן האשפוז, ולענות על שאלותיכם. לעתים יוכל להצביע על כוונים נוספים באבחון מצבכם ובטיפול בו.